ВИДЕОИГРИТЕ НЕ ВЛИЈААТ НА ДЕБЕЛЕЕЊЕТО, ВЕЛИ ГЕРМАНСКО-АВСТРИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ