РОБОТИТЕ СЕ СÈ УШТЕ ЛОШИ ВО ИГРАЊЕТО ФУДБАЛ, НО ТОА МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ НАСКОРО