ФЕЈСБУК ЌЕ ПОНУДИ ПРВА АПЛИКАЦИЈА ЗА СПОЈУВАЊЕ, ПАДНАА АКЦИИТЕ НА КОНКУРЕНТИТЕ