„БЕРНАЈС ПРОПАГАНДА“ СО НОВИ ПОСТАВА, МИНИАЛБУМ И СПОТ