Варди се дури си здрав, зашчо шчо марифет од ко ќе си је клајш чивијата