ПАВИЛЈОН НАПРАВЕН ОД ШЕЌЕРНА ТРСКА СЕ ПРИКАЖА НА НЕДЕЛАТА НА ДИЗАЈН ВО ДУБАИ

Дубаи, (Дезин)

Новото издание на Неделата на дизајн во Дубаи започна со серија инсталации од биоматеријали, вклучувајќи инсталации направени од отпад од храна. Неделата на дизајн прикажува проекти од локални и меѓународни дизајнери.

Годинава беше забележлив трендот многуте привремени инсталации што го покриваат фестивалскиот простор да бидат изградени од биоматеријали, добиени од живи организми, како растенија, животни и габи.

Дизајнерот од Лондон Артур Маму-Мани направи павилјон од шеќерна трска. (Фото: Дезен)

Повеќето беа поставени како пример за тоа како биоматеријалите можат да се користат за да се создадат поодржливи, функционални структури.

Дизајнерот од Лондон Артур Маму-Мани направи павилјон од шеќерна трска. Неговата цел беше да тестира како материјалот ќе реагира на различни клими. Маму-Мани верува дека тоа би можела да биде иднината, така што шеќерната трска ќе ја замени пластиката што се користи за шишиња и други производи за еднократна употреба.