Ако на сон видиш некого да падни во бунар, ќе се поболи.