Ако се бакнуаш на сон со некого уста со уста, ремата ќе те вати.