Да опиеш чоека со вино или со ракија, клај му троа кал од ушите и од весот, и ќе се опиет со многу малце вино и ракија.