Ѓаволот ни копа ни ора, само ги учи луѓето да се караат.