Со ист здив умираат љубовниците. Со ист здив умираат оние што макар еднаш, во еден миг се љубеле