Која жена си бели и црви лицето, на тој век ќе му го јадат змии, смокои, гуштери и гуштерици.