На сон да ти дајт некој сливи зелени да и јадиш, утрото чекај си лоши зборои од некој свој чоек, или ќе си се поболел.