Ништо не користи да се трча – треба навреме да се тргне.