Везилке, крени наведена лика, погледај в небо во претпладне златно: се зари таму и чудесна блика твојата везба на синото платно.