Вјасај брзо да стигнеш, но гледај и да не се препнеш.