Во тихата вечер притаена, мирна, штом месецот тргне по сводот да шета, и некаде, таму в недоглед ширен, сакана ѕвезда тој среќен ја срети; во облесок чуден езерото сјае, а околу светот се занемел, трае, – тогаш дојди в Охрид!