Водата сѐ може да измие, само лошиот јазик не може.