Врзи прст да најдеш лек, секоја баба ќе ти баи како што знаи.