Ако било ви понеделник уште од рано рано да земиш пари, оти са недела ќе земаш. Ако даиш, са недела ќе дааш.