Ако на сон се видиш облечен со ново алиште, ќе се патиш за некоја убаа работа.