Ако не те чекат честа, ни со најбрз коњ не мојш да ја фтасаш.