Ако одит некој од град надвор и да го пресретит поп или зајак, и то за црна штета ќе му излези; а ако волк пресретит, многу арно ќе му бидело.