Ако сакаш да не се урочи дете, да го истркалаш на местото кај што седеше тој чоек или таа жена што го гледаше, и после нема да се урочи.