Ако сонуаш да се треси земја толку силно, што дури тавано на куќата да се наведуа на земјата, утрото ќе чуеш да падни некој голем чоек од честа што ја имал на сила добиена, или од родо твој, или од некој верен пријател.