Aко сонуаш да ти даит некој некое алиште кроено од бел шајак, ќе си добиел голема чес.