Ако ти се навјаваат чевлите еден на други, покажувале за да одиш на пат или на туѓина.