Банки дигнаа палати, банки на нови имами, кондури друзи коваат с мотики гроб ни копаат – пајдоса, златен, ‘рѓоса нашиот чесен занает!