Дојди, свои сме, јас – глад и ти прекор, обајцата до корен она што сме.