Дури не фрлиш семе во нива, не никнува, а трње никнуваат и несеани.