Ги пуштив реките да течат дека се матни, дека мислат гласно, и може негде некому да речат што не сум знаел да изразам јасно.