Некое момче или мома ако одит со еден чорап, на едната нога обуена, а другата собуена, не ќе можи да се ожени или омажит.