Од сина тишина создавав зборови и од зборови Те создавав Тебе Те поведов низ младоста, низ цел живот една по една да ги собираме трошките на кои постапно се распаѓавме