Поарно да бидеш глаа на мачките, одошто опашка на ‘рсланите