Прави добро и на добро надевај се, прави лошо и на уште полошо надевај сe.