Ракија да пиеш на сон, гајле ќе имаш, а пак ако наповаш другега со ракија ќе ти се одимнело гајлето.