Ти си најцелосниот душман на моите душмани и јас ќе бидам победен од моите омилени слабости.