Водата и огнот се добри слуги, ама лоши господари.