Вошка да му видиш на некој чоек да му лазит, требало да му ја ватиш, чунки ако не му ја ватиш, на тој век ќе му ја јадиш.