НОВИ ДЕЛА ОД ВАНЕ КОСТУРАНОВ НА ИЗЛОЖБА ВО ГАЛЕРИЈАТА „МЕТАНОЈА“

Скопје, (СМАРТ.СДК.МК)

Изложбата „Таен премин кон Месечината“ на Ване Костуранов ќе се отвори на 28 ноември во 18 часот, во галеријата „Метаноја“, ул. Максим Горки бр. 19 во Скопје.

„Конечното уметничко дело е комплетирано преку ‘техне’ и ‘логос’ не во смисла на современиот композит ‘технологија’, туку во смисла на егзистенцијалната феноменологија. Овие два концепта се неизбежно поврзани на нивото на соодносот меѓу уметничкото (τέχνη) и словесното (λόγος ). Процесот на креативната концептуализација со бои и четка и мисловната концептуализација со зборови и перо овозможуваат артикулација на она што генерички се именува како духовно. Притоа ‘техне’ ја претставува естетската рефлексивност, а „логос“ ја изразува контемплативната поетичност. Куќичките, дрвјата, патеките, Сонцето и Месечината на Костуранов се уметничка поезија“, вели рецензентот д-р Коста Милков

Изложбата ќе трае и во текот на јануари 2024.