Ако на сон се видиш оти си умрел, многу ќе живееш.