Ако на сон ти дојди жена и пак си оди, болес ќе дојди и ќе си појди; а пак ако ти остани дома, и болеста ќе ти останела.