Ако се измиеш глаа ноќе али нозете, Водата не чинело да ја истураш надвор, за од туѓо нагазиште. Да не налепиш нешто алаас’ анд’к и после глаата да те боли.