Ако жената ти е многу лична, не пуштај ја сама на свадба.