Бело му е лицето, а црно му е срцено на нажален човек.