Да немаше темница, ич не ќе ни беше мила виделината.