Грозје да гледаш на сон непара здрело и растурено низ лозје и да одбираш од него да зобаш, една мала болес ќе те вати, ама со помин ќе ти бидит.