Навечер не чинело да бакнуваш дете, чунки си му земал сонот.