Нема ли живот, нема ли љубов за живот голема љубов за живот човечна у виа гради аргатски?