Нозите кого го скокоткаат или по мичките, жената го милувала. Така и мажот ја милувал жената.